Buurtbijeenkomst dinsdag 9 november

Op dinsdag 9 november om 19.00 uur organiseren we een buurtbijeenkomst in de
Kiekmure waar we de uitwerking van de nieuwe plannen voor De Kiekmure met je willen delen.
Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Ontwikkeling wijkcentrum
De Kiekmure wil als wijkcentrum meer gaan betekenen voor de bewoners van Stadsdennen en
Harderwijk. Het moet een plek worden waar je makkelijk binnenloopt om elkaar te ontmoeten,
voor een kop koffie, een praatje of een hapje samen eten. Verder zal het aantal (dag)activiteiten
worden uitgebreid. ‘Ontmoeten’ zal weer de belangrijkste pijler van het wijkcentrum worden.
Als aanvulling op het wijkcentrum willen we organisaties uit de wijk op het gebied van zorg,
welzijn en Positieve Gezondheid ook een plek geven in De Kiekmure. Het is de bedoeling dat de
organisaties die naar de Kiekmure komen samen meer activiteiten kunnen organiseren voor de
bewoners van Stadsdennen. Tijdens de buurtbijeenkomst op 30 juni hebben veel buurtbewoners
hun mening en ideeën hierover met ons gedeeld.

Uitwerking van de plannen
Wat is er sindsdien gebeurd? Alle ideeën vanuit de bewoners, de stichting MFC Harderwijk en de
zorg- en welzijnsorganisaties hebben we meegenomen bij het verder uitwerken van de plannen
voor de uitbreiding van het gebouw en de openbare ruimte rondom de Kiekmure. De huidige
stand van zaken willen we graag met je delen en bespreken tijdens een laatste bijeenkomst
voordat we deze formeel gaan voorleggen aan de gemeente. Het plan is wat ons betreft namelijk
pas geslaagd als het aansluit bij de wensen van de bewoners en organisaties uit de wijk. Je
mening telt!

Buurtbijeenkomst dinsdag 9 november
Je bent vanaf 18.30 uur welkom in de Kiekmure om binnen te lopen voor een kopje koffie of thee
en de plannen alvast te bekijken. Om 19.00 uur starten we met de presentatie met een toelichting
over de stand van zaken. Na afloop van de presentatie is er tijd om de plannen te bekijken en is er
voldoende tijd en ruimte om al je vragen te stellen of je ideeën te delen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via dit aanmeldformulier of bel met het wijkcentrum op 0341 – 43 47 49. Je kunt natuurlijk ook altijd even binnenlopen. We hopen dat je komt. Graag tot ziens!