Terugblik buurtbijeenkomst 9 november 2021

Buurt in gesprek over transformatie gebouw De Kiekmure
Op dinsdag 9 november was er een buurtbijeenkomst waar de uitwerking van de plannen zijn gepresenteerd voor De Kiekmure als een maatschappelijk centrum voor Positieve Gezondheid.Er was een ruime belangstelling van buurtbewoners. Tijdens de avond zijn er 3 verschillende opties gepresenteerd voor de uitbreiding van De Kiekmure en voor de inrichting om het gebouw heen. De bewoners bespraken de opties en waar hun voorkeuren liggen onderling en met het bestuur van De Kiekmure. De aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens de avond neemt het bestuur mee in hun advies naar de gemeente. Er is nog niets besloten; de voorkeur van de buurt, de aangesloten organisaties en de gemeente tellen allemaal.

Mening buurt over plannen De Kiekmure
De avond werd geopend door Hans Alfons, voorzitter van het bestuur van MFC Harderwijk, waar De Kiekmure onder valt. Hij lichtte de ambitie en wensen van De Kiekmure toe. Vervolgens schetste hij een beeld hoe het proces tot nu toe is verlopen en benadrukte hij dat er nog niets is besloten. Het bestuur wil juist van buurtbewoners weten wat zij van de plannen vinden voordat deze worden voorgelegd aan de gemeente.

Transparant proces
Tijdens eerdere bijeenkomsten met de buurt, organisaties en gemeente zijn er veel ideeën en wensen besproken. Buurtbewoners hebben eerder bijvoorbeeld al aangegeven aan welke activiteiten er behoefte is. Daarnaast is er veel interesse van organisaties die willen gaan samenwerken op het gebied van gezondheid en welzijn. De benodigde ruimte wordt gezocht in de uitbreiding van De Kiekmure.

Alle eerder verzamelde ideeën zijn meegenomen bij het verder uitwerken van de plannen voor de uitbreiding van het gebouw en de invulling van de openbare ruimte rondom De Kiekmure. Op basis hiervan is er een rapport gemaakt waarin het concept en het onderzoek naar de huisvesting in staan beschreven. Het rapport en alle onderliggende documenten worden transparant gedeeld op deze website.

Uitbreiding gebouw
Tijdens de bijeenkomst werd het onderzoek naar het gebouw uitgebreid toegelicht. Recent heeft Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) haar interesse kenbaar gemaakt om deel te nemen aan het concept Positieve Gezondheid in De Kiekmure. De uitbreiding die daarvoor nodig is wordt groter en zal maximaal 2.500 m2 bedragen. Aan de andere kant zal CBR de locatie op termijn verlaten. Er zijn 3 modellen voor de uitbreiding van het gebouw gemaakt die de architect heeft toegelicht.

Zonlicht, parkeren en plein
In de bewonersbijeenkomst van 30 juni hadden bewoners kenbaar gemaakt dat ze zorgen hadden over schaduw en parkeren. Tijdens de presentatie op 9 november is dit toegelicht en aan de bewoners aangegeven welke keuzes er nog gemaakt kunnen worden. Een verrassende uitkomst is dat zowel het bestuur als bewoners een variant met een plein voor de wijk hebben gekozen.

Meer weten
In de week van 22 november wordt het rapport gepubliceerd op deze website. Op dit moment worden de laatste aanpassingen gedaan. Ook komt het rapport ter inzage bij De Kiekmure zelf te liggen. In december legt het bestuur het plan formeel voor aan de gemeente. Over de vervolgstappen wordt de buurt in het nieuwe jaar geïnformeerd. 

Presentatie buurtbijeenkomst
Was je niet aanwezig op 9 november of wil je de presentatie nog eens teruglezen? Klik hier om de presentatie te openen.