Verslag bijeenkomst organisaties 20 december 2021

Helaas is de geplande borrel een online meeting geworden door de aangescherpte coronamaatregelen. Het idee van deze borrel was om de huidige huurders van De Kiekmure en de geïnteresseerde organisaties uit de wijk te laten kennismaken en bij te praten over de plannen voor De Kiekmure.

Concept rapport
In het afgelopen jaar hebben we onderzocht wat de ideeën en wensen zijn van de buurtbewoners, de huidige gebruikers van De Kiekmure en betrokken organisaties uit de wijk. Op basis hiervan is een uitwerking gemaakt van het concept, is er een programma opgesteld en is er onderzoek gedaan naar de benodigde ruimtevertaling om De Kiekmure te transformeren. De uitwerking staat in het concept rapport dat we van te voren hebben gedeeld.

Presentatie
Tijdens de online meeting heeft Hans Alfons een toelichting gegeven op wat er tijdens de bijeenkomst toegelicht gaat worden en heet iedereen van harte welkom. Sabine Megens blikt terug op de bijeenkomsten tot nu toe en geeft ook aan dat we eerst aan de slag zijn gegaan met wat is de vraag vanuit de buurt voordat we het concept verder hebben uitgewerkt en daar ook organisaties bij zijn betrokken. Melvin Kaersenhout heeft een toelichting gegeven op het onderzoek naar de nieuwbouw. Er ligt een volumestudie met een drietal voorstellen voor het gebouw en daarnaast is er ook onderzoek gedaan hoe de openbare ruimte nog meer benut zou kunnen worden.

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie

Toegankelijkheid gebouw
Voor cliënten van de huisartsen is het een wens om de praktijk en aanvullende diensten op dezelfde verdieping te hebben i.v.m. de toegankelijkheid.

Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers
Parkeren is een belangrijk onderwerp in de studies bij het gebouw. De bereikbaarheid en de veiligheid voor fietsers en voetgangers is even belangrijk en krijgt ook evenveel aandacht. Dit zal verder uitgewerkt worden in de volgende fase van het project.

Veiligheid kinderen op het terrein rond De Kiekmure
Er worden veel kinderen met de auto naar bijvoorbeeld dansles gebracht. Het is belangrijk dat zij veilig kunnen uitstappen en naar de entree van De Kiekmure kunnen lopen. Hoe is daar nu in voorzien en is een kiss-and-ride plek daarvoor handig?

Een goede vraag, want veiligheid is een belangrijk onderwerp. In de modellen is een veilige parkeerplaats voorzien, waar kinderen kunnen uitstappen en via de stoep naar De Kiekmure kunnen lopen in het zicht van de ouders. Een vaste kiss-and-ride plek, betekent dat deze plek niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. Maar dit kan verder worden uitgezocht.

Is er een verbinding tussen het bestaande en nieuwe gebouw bij model 3?
Ja, deze verbinding is heel belangrijk. Bestaand en nieuw worden aan elkaar gekoppeld door middel van een groen glazen atrium. Hier zijn ook de hoofdentrees voor bezoekers voor welzijns- en zorgorganisaties op de bovenliggende verdiepingen.

Eerste indruk modellen gebouw en voorkeur
Na de presentatie van de verschillende modellen voor het gebouw wordt er gevraagd wat de eerste indruk is van de voorstellen en of er al een voorkeur is. Daarbij krijgt model 3 de voorkeur door een ruime meerderheid.

Openbare ruimte
Er is vanuit de buurt behoeft aan een gezellig plein met groen waar men elkaar kan ontmoeten. Op basis van de eerste indruk van de verschillende opties, is er een voorkeur voor een groter plein.

Modellen nog niet definitief
De modellen zijn nog niet definitief. De nu ingetekende parkeerplaatsen bijvoorbeeld kunnen worden uitgewisseld met groen zolang de parkeerbalans blijft voldoen aan de eisen.

Wordt het niet teveel een medisch centrum?
Het blijft ‘het ontmoetingscentrum’ voor de wijk. Daarnaast willen we organisaties uit de wijk op het gebied van welzijn, zorg en Positieve Gezondheid ook een plek geven in De Kiekmure. Het wijkcentrum biedt dan naast een plek voor een kopje koffie en buurtactiviteiten ook een plek waar je terecht kunt voor hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan een inloopspreekuur ouderenadvies, een financieel trefpunt, hulp bij opvoeden of een bezoek aan de huisarts.

Rapport naar de gemeente
De volgende stap is dat de definitieve versie van het rapport aan de gemeente wordt aangeboden. We houden jullie hiervan op de hoogte.