Heb je een idee voor De Kiekmure?

De Kiekmure is een ontmoetingsplek voor de wijk waar je voor veel verschillende activiteiten terecht kunt. We willen graag dat De Kiekmure nog meer een plek wordt waar je je thuis voelt. Het blijft een ontmoetingscentrum voor de wijk. Maar we gaan de aankomende tijd ook onderzoeken wat er nog verbeterd kan worden en wat de wensen en ideeën van de buurt zijn. Daarnaast gaan uitzoeken hoe we organisaties uit de wijk op het gebied van zorg, welzijn en Positieve Gezondheid een plek kunnen geven in De Kiekmure.

Samen De Kiekmure verbeteren
Om De Kiekmure een gezellige plek te maken, willen we graag horen welke ideeën en wensen er in de wijk leven.  Welke voorzieningen mis je in de wijk? Ontbreken er nog activiteiten? Heb je nog andere ideeën om De Kiekmure dichter bij jou te brengen? We gaan graag met je in gesprek. Er zijn nog geen beslissingen genomen over de invulling van de activiteiten in De Kiekmure, er ligt nog niets vast. Jouw ideeën zijn belangrijk en dit is een goed moment om dat met elkaar te bespreken. Denk je ook mee?