Kennismakingsbijeenkomst professionals 22 april

Op donderdag 22 april konden geïnteresseerde professionals van organisaties uit de buurt deelnemen aan een online kennismakingsbijeenkomst. Hierin werden de ideeën voor de ontwikkeling van De Kiekmure gepresenteerd en van gedachten gewisseld hoe we organisaties op het gebied van zorg, welzijn en Positieve Gezondheid een plek kunnen geven in De Kiekmure.

Het was mooi om te zien dat er veel belangstelling was voor deze bijeenkomst en voor Positieve Gezondheid. Tijdens de bijeenkomst hebben we kennis gemaakt met veel verschillende organisaties en besproken hoe je kunt samenwerken en elkaar versterken. Een interactieve sessie en brainstorm over Positieve Gezondheid leverde veel ideeën op!

De volgende bijeenkomst voor professionals vindt plaats op donderdag 20 mei. Inschrijven kan via deze link.

Een eerste inventarisatie van mogelijke activiteiten!