Wat zijn de plannen?

De Kiekmure moet nog meer een plek worden waar je je thuis voelt. Het blijft een ontmoetingscentrum voor de wijk. Maar we gaan de aankomende tijd ook onderzoeken wat er nog verbeterd kan worden en wat de wensen en ideeën van de buurt zijn. Daarnaast gaan uitzoeken hoe we organisaties uit de wijk op het gebied van zorg, welzijn en Positieve Gezondheid een plek kunnen geven in De Kiekmure.

Er zijn nog geen beslissingen genomen over de invulling van de activiteiten in De Kiekmure, er ligt nog niets vast. Jouw ideeën zijn belangrijk en dit is een goed moment om dat met elkaar te bespreken. Denk mee!

De bijeenkomsten zijn het startpunt van een vernieuwingstraject van De Kiekmure. Dat gaat nog een paar jaar duren, want in 2023 hopen we een betere versie van De Kiekmure te hebben staan. Opgeknapt, gezelliger, misschien wel met een extra aanbouw en de entree op een andere plek. We weten nog niet hoe het gebouw eruit gaat zien, dat is juist iets wat we met jou willen bedenken.