Wat is Positieve Gezondheid?

Hoe houden we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit? Wat kunnen we doen om de oplopende zorgkosten te voorkomen? Hoe kunnen we eenzaamheid beter tegengaan? En hoe vergroten we de leefbaarheid in de wijk en voor wijkbewoners? Positieve Gezondheid biedt kansen om vanuit een praktische insteek en uitvoeringsgericht, vraagstukken in de samenleving op te lossen. Positieve Gezondheid is een multidisciplinaire en integrale aanpak voor zorg-, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties. Het is gericht op preventie en op het vergroten van het welbevinden van de wijkbewoners.   Samenwerking is daarbij de sleutel. De Kiekmure wil deze samenwerking tot stand brengen en de organisaties die zich aansluiten onder één dak samenbrengen.  

Samenwerken  

Positieve Gezondheid maakt het mogelijk om mensen aan te spreken op hun veerkracht in plaats van op hun ziekte. Niet gezondheid is het doel, maar een betekenisvol leven. Veel hulpvragen komen terecht in het medisch circuit, terwijl het in de kern niet altijd om een zorgprobleem gaat.  Als je kijkt door de bril van Positieve Gezondheid, zie je beter wat er écht nodig is. De oplossing is niet altijd een pilletje maar soms gewoon een praatje. Positieve Gezondheid gaat over wat iedereen herkent, waardoor het beter lukt om met elkaar aan dezelfde ambitie te werken. Voor veel professionals geeft deze werkwijze meer instrumenten om de patiënten te helpen en om zorgvraag te voorkomen. Dit is niet alleen zeer waardevol voor de mensen die je helpt maar ook voor jou zal dit meer werkplezier opleveren.