De ideeën van de buurt tijdens het Ommetje Kiekmure

Op dinsdag 13 april zijn we gestart met het ‘Ommetje Kiekmure’ voor de buurtbewoners. Er ontstonden tijdens deze wandeling leuke en enthousiaste gesprekken en wij hebben al veel goede ideeën en tips ontvangen. Deze ideeën delen we graag. We hebben de reacties onderverdeeld in een aantal thema’s. Hieronder vind je het overzicht met alle tips en ideeën. Iedereen die heeft meegedacht willen we hiervoor graag bedanken!

Mis je nog iets of heb je een ander idee of wens voor De Kiekmure? Laat het ons weten, klik hier om je reactie achter te laten. Op 25 mei is de volgende buurtbijeenkomst, dan praten we graag verder over de ideeën.

Wie komen er in De Kiekmure?
– Meer variatie in bezoekers en plekken om te zitten

Hoe wil je welkom worden geheten?
– Leuke gastvrouw of heer die tijd heeft voor een babbeltje
– Niet aanbellen om geholpen te worden
– Meer promotie over welke activiteiten er te doen zijn in De Kiekmure
– Vast aanspreekpunt

Wat zou je willen kunnen doen in De Kiekmure?
– Sociaal centrum
– Terras om kopje koffie te drinken
– Dagelijks prikpunt
– Consulten St. Jansdal

Wat zou je anders willen?
– Aankleding aanpassen, is nu niet gezellig maar functioneel
– Betrek bewoners bij de inrichting
– Meer een woonkamergevoel
– Overleg over de looproutes (ingang en uitgang)
– Overleg over het parkeren
– Aantrekkelijk terras
– Kantoor wijkvereniging
– Open entree waar mensen iets aan het doen zijn (biljarten, sjoelen, boek lezen, schilderen, etc.)

Welke activiteiten zou je willen?
– Kerkdienst ochtend kwetsbare ouderen
– Hobby avonden / middagen
– Kumpulan avondjes
– Bewegingsgroep lessen 40-50 jaar of jongeren
– Informatiebijeenkomsten met thema (voorlichting)
– Pilates of yoga
– Bingo
– Muziekavondjes
– Spelletjes
– Samen eten
– Bloemschikken
– Wandelclub De Veluwse Stappers uitbreiden
– Maatjesproject samen wandelen
– Dammen
– Activiteiten moeten blijven
– Meer opvang voor de echte ouderen
– Aanbieden van laagdrempelige activiteiten zonder lidmaatschap
– Open ochtend activiteit waar je zo kan binnen lopen en iets kan doen
– Organiseren van een BBQ
– Maandelijkse maaltijd met een thema
– Wekelijkse activiteit voor doelgroep 50 – 70 jaar
– Vrijdagavond pub voor wat ouder publiek
– Zaterdagavond gezellige dansavond, niet iedereen houdt van bingo
– Zondagmiddag High-tea of luistermiddag van een leuke band
– Activiteiten met feestdagen (knutselmiddag, kerststukjes maken of paasdecoraties, kerstavond, nieuwjaarsactiviteit)
– Een dagelijkse daghap
– Adviesloket voor juridische zaken, verzekeringen en belasting
– Voorlichtingsbureau voor opvang en opvoedingsvragen
– Zorgdat uurtje voor een luisterend oor
– Wijkagent 1 x per week of maand voor buurtgeschillen of soort rijdende rechter
– Sociaal infoloket met bv. leren budgetteren voor beginners of kopen huis
– Aanmeldpunt of ochtend voor mensen die een maatje/buddy zoeken
– Boeken lounge hoek of boekenclub met boekbespreking
– Gratis afhaalkast voor kinderboeken puzzels of spelletjes of spelotheek voor jonge ouders met weinig budget
– Meer cursussen bv. kleine klussen in huis
– Kindersnuffelhoek 1 x per week voor kinderen die een cadeautje zoeken en niet kunnen betalen
– Een culinaire avond of kooklessen
– Hulp bij kleine klusjes
– Activiteiten zomermaanden voor iedereen die niet met vakantie kan gaan